ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အထက္ျမန္မာျပည္ အၿငိမ့္ၿပိဳင္ပဲြကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုမွာ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယေန႔မွာ အၿငိမ့္အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔မွ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေန႔မွာ တက္သစ္စ၊ မန္းၿမိဳ႕တံခြန္၊ မႏၱေလးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေအာင္ေလးေအာင္၊ ပါတီခ်စ္ဆိုတဲ့အၿငိမ့္အဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႔တို႔မွ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ  အၿငိမ့္အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႕၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ကာ အေကာင္းဆံုးအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၀ နဲ႔ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔မွာ  ရန္ကုန္မွာ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအၿငိမ့္ၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ  ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ၾကည့္ရႈလိုသည့္ မည္သူမဆို ၀င္ေၾကး အခမဲ့ႀကည့္ရႈအား ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 

Related News