ျမန္မာ၀တၳဳတိုရာျပည့္ ရက္သတၱပတ္ပြဲကို စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာအုပ္တိုက္က စီစဥ္ၿပီး ျမန္မာစာေပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ကာ Yangon Book Plaza မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ ၀တၳဳတိုေတြရဲ့ ရာျပည့္ခရီး ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ ၀တၳဳတို ရာျပည့္ ရက္သတၱပတ္ပြဲကို ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာ၀တ္ၳဳတို ရာျပည့္ရက္သတၱပတ္ပြဲကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ (၆)ရက္ထိ တစ္ပတ္ၾကာျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာ၀တၳဳတို ရာျပည့္ ရက္သတၱပတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ေန႔ေတြမွာ ျမန္မာစာေပ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္တဲ့ ပန္ျမန္မာ၊ မႏၱေလး၀တၳဳတိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ျမန္မာစာေရးဆရာကလပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာသမဂၢ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပးျပန္႔ပြားေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကဗ်ာဆရာသမဂၢ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္းတို႔က၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ အစီအစဥ္ေတြလည္း ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာ၀တၳဳတို ရာျပည့္ရက္သတၱပတ္ပြဲကို လာေရာက္သူေတြကိုေတာ့ ျမန္မာ၀တၳဳတိုႏွင့္ ရာျပည့္ခရီး စာအုပ္ကို အခမဲ့ေ၀ငွ ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စာအုပ္တိုက္အသီးသီးမွ ထြက္ရွိထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကိုလည္း ျမန္မာ၀တၳဳတို ရာျပည့္ရက္သတၱပတ္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႔ေတြမွာ ေစ်းေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News