၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ေခြးျပပြဲကို လိႈင္မဂၤလာခန္းမမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္နဲ႕ ၁၄ ရက္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ရက္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ အိမ္ေမြးေခြး ေတြကို FCI လက္မွတ္ရျပီးသား ႏုိ္င္ငံတကာမွ အကဲျဖတ္ဒိုင္ေတြက ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႕အညီ ေရြးခ်ယ္ဆုေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ေခြးျပပြဲမွာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေခြးျပိဳင္ပြဲ  ထည့္သြင္းထားျပီး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ အိမ္ေမြးေခြးေတြကို အကဲျဖတ္ဒိုင္ေတြကFCI  ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႕အညီ တိုင္းတာစစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အိမ္ေမြးေခြး အမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ သတ္မွတ္ထားျပီး ပြဲစဥ္ ၅၅ ခု အတြင္း အုပ္စုအလိုက္၊ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ အေကာင္းဆံုး ဆုေတြ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခြးျပပြဲေတြအတြင္း အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴသူနဲ႕ ၀ါသနာရွင္ေတြ ေတြ႕ဆံုျပီး အေတြ႕အၾကံဳ ေတြ ဖလွယ္ႏုိင္ရန္၊ ျပည္တြင္းမွာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕ေတြ ေပၚထြက္လာရန္၊ ႏုိင္ငံတကာ စံမီတဲ့ ေခြးျပိဳင္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာရန္နဲ႕ တိရစာၦန္ကေန တစ္ဆင့္ လူကို ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကို အသိပညာေပးျပီး က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာရန္စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ျပပြဲကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီလို FCI  ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႕ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေခြးျပိဳင္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ေမြးေခြးေတြရဲ႕ စံႏႈန္းကို  ႏိုင္ငံတကာမွ အဆင့္အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ျပီး ျပည္တြင္း မ်ိဳးစပ္ေခြးေတြကို ျပည္ပတင္ပို႕ႏုိင္တဲ့ အဆင့္တစ္ခု အထိ ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာေခြးျပပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ေမြးျမဴသူမ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး အိမ္ေမြးေခြး ပစၥည္းဆုိင္ခန္း ၂၆ ခန္း ပါ၀င္ျပသ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ေမြးျမဴသူမ်ားအသင္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေခြးျပပြဲေတြကို ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News