အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွလုံးက်န္းမာေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ကအမ်ိဳးသမီးေတြစုေပါင္းျပီး ႏွလုံးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ျပည္လမ္းရွိ ကန္သာယာ အထူးကု ေဆးရုံႀကီးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါဟာကမၻာေပၚမွာ အျဖစ္အမ်ားဆုံးေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း(၁၈)သန္းခန္႕ ေသဆုံးေနျပီး ဒီထဲက(၇)သန္းခန္႕ဟာ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးရတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ကမၻာလုံး ေသဆုံးမႈရဲ႕ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။

ကမၻာမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၃)ရက္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွလုံးက်န္းမာေရးေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား တာျဖစ္ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ တစ္လလုံးကိုေတာ့  ႏွလုံးက်န္းမာေရးလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကန္သာယာအထူးကုေဆးရုံႀကီးန႔ ဲHAY Yangon အဖြဲ႕တို႕ပူးေပါင္းျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွလုံးက်န္းမာေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ပြဲက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအရိုးဗစ္၊ေယာဂ အပါအ၀င္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့  ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုလည္း ေဒါက္တာ နီလာဟန္က ခုလိုေျပာပါတယ္။

HAY Yangon အဖြဲ႕ကေတာ့ လူငယ္ေတြ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္း ေတြျပဳလုပ္ျဖစ္ ေအာင္ အဓိကရည္ရြယ္ကာ  အမ်ားျပည္သူအၾကား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းပြဲေတြကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ႏွလုံးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္တာနည္းပါးေနျပီး  ေလ့က်င့္ခန္း ေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႕လည္း HAY Yangon တည္ေထာင္သူထဲ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာပါတယ္။ဒီပြဲမွာ ႏွလုံးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းကို စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အပါအ၀င္ HAY Yangon အဖြဲ႕နဲ႕ ကန္သာယာေဆးရုံႀကီးက ၀န္ထမ္းေတြအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ စုစုေပါင္း(၂၀၀)၀န္းက်င္က ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။၂၀၁၃ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး(၄)ခန္႕ဟာ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးေနခဲ႔ရျပီး  ဒါဟာ စကၠန္႔(၈၀) တိုင္းမွာ တစ္ဦးႏႈန္း ေသဆုံးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News