ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲႏွင့္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႔မွၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္တဲ့ ေက်ာင္းၾကက္ေျခနီ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း (အေျခခံ)သင္တန္းဆင္းပြဲကိုအထက(၁)အင္းစိန္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ဒီိသင္တန္းဟာ ရပ္ကြက္အတြင္းက အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔နွင့္  ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို အေျခခံေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကိုေတာ႔ အရပ္သား ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ (၃)ႀကိမ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္သူေတြအတြက္ (၅) ၾကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေရွးဦးျပဳစုျခင္းဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး လူတစ္ေယာက္ ထိခုိက္မႈျဖစ္ပြားလာပါက ရွိတဲ့ပစၥည္းနွင့္ အေျခအေနပိုမိုမဆိုး၀ါးဖို႕ ၊ အျမန္ဆုးံ သက္သာေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ထိေရာက္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈ ရေစဖို႔ နွင့္ ေဆးရုံေဆးခန္း အျမန္ဆုးံ ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရွိတဲ့ အ႐ိုးၾကြက္သား ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပြားတက္တဲ့ အပူေလာင္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း နွင့္ တိရစာၦန္ ပိုးမႊားကိုက္ပါက ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြကို သင္ၾကားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေရွးဦးျပဳစုျခင္း အေျခခံသင္တန္းကို အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့ရတာေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြင္း ၾကက္ေျခနီအတတ္ပညာ ပ်ံ႕နွံေစလိုတဲ႔အတြက္ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းမွာ ၀န္ထမ္း အေယာက္(၁၅၀) နွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေယာက္ (၂၅၀) ကိုအင္းစိန္မွ သင္တန္းနည္းျပ (၁၀)ဦးႏွင့္ လႈိင္သာယာမွ နည္းျပသုံးဦးက လာေရာက္ ျပသသင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News