ဆီးခ်ဳိႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ မွ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္သြားမယ့္  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပပြဲမွာ 
ဆီးခ်ဳိႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါေတြအေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျပီး ဒီေရာဂါေတြကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈေတြကို တစ္ပါတည္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ေတြပါ၀င္တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီက်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပပြဲမွာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါနွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးတာေတြ၊ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြအျပင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးတာေတြလည္း ျပဳလုပ္သြား ႏိုင္မယ္လို႔သိရျပီး  ဆီးခ်ဳိေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိပညာေပးတာေတြကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီးခ်ဳိ။ ေသြးခ်ဳိေရာဂါအသင္းက  ဦးေဆာင္ျပီး ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔အညီေနထိုင္မႈေတြနည္းလာတာေၾကာင္႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားနိုင္မႈမွာလည္း မ်ားေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ျပပြဲေနာက္ဆုးံရက္မွာလည္း ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့  ခံတြင္းကင္ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေတြကိုလည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးတာေတြအျပင္ အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြား မွာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိပညာေပးတာေတြကို ျမန္္မာနိုင္ငံ ဆီးခ်ဳိ ။ ေသြးခ်ဳိ အသင္းက လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ျပီး ကင္ဆာေရာဂါ နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရႊေရာင္နွင္းဆီ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးစီးျပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးတာႏွင့္ အသိပညာေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။
 
ျပပြဲကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးနွင့္ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ၾကီးမွဴးက်င္းပတာျဖစ္ျပီး အခုလိုျပပြဲေတြကို ၂ နွစ္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပသမယ့္ ျပပြဲမွာေတာ့ ေဆးနွင့္ေဆးပစၥည္းဆိုင္ရာ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ျပခန္းေပါင္း ၁၂၀ မွာ ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News