ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္း မိသားစုလူမႈေရးအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းမွာရိွတဲ့ Royal Garden Restaurant မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမွာ ေၾကးတိုင္ႏွင့္  ေျမစာရင္းမိသားစု၀င္ အသက္(၇၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္က တက္ၠသိုလ္ ၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုဆုခ်ီးျမွင့့္္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ေၾကးတိုင္ႏွင္႔ေျမစာရင္း မိသားစုလူမႈေရးအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ က တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူး(၃)ဘာသာနဲ ့အထက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီးရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္တျခားတိုင္းေဒသ မွလာေရာက္ဆုယူၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္း မိသားစုလူမႈေရးအသင္း နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္ အသီးသီးက အဖြဲ႔၀င္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။
 
ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းမိသားစုလူမႈေရးႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း အဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႔ သာေရးနာေရး၊ပညာေရးတို႔ကို ဆက္လ်က္ပ့ံပိုးေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News