ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ စာေပအႏုပညာအသင္းက ျပဳလုပ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ (၁၀၃)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နံရံကပ္စာေစာင္ႏွင့္ပန္းခ်ီျပပြဲကို ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္မွာ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႔ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက စုေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ အခုလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျပင္ အျခားေသာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြမွာပါ ပန္းခ်ီျပပြဲေတြကို ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News