ျမန္မာႏုိင္ငံကေနျပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံအစုိးရ၏ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) အစီအစဥ္နဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇အတြင္း သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသူမ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄)ရက္ကေန 
ျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ေရႊနန္းေတာ္ဟုိတယ္မွာ ဂုဏ္ျပဳပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ITEC အစီအစဥ္နဲ႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ႔သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳဧည္႔ခံျခင္းအခမ္းအနားကို စုိက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင္႔ 
ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ အပါအ၀င္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြ၊ 
ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာအိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
 
ITEC အစီအစဥ္ကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အိႏိၵယအစုိးရအေနနဲ႔ ေနစရိတ္ထုိင္အရိတ္ အပါအ၀င္ အိႏၵိယနုိင္ငံအတြင္းေလ႔လာနုိင္ဖုိ႔ပါ တာ၀န္ယူစီစဥ္ေပးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ITEC အစီအစဥ္မွာ သင္တန္းခိ်န္ေတြအေနနဲ႔သုံးပတ္၊ ငါးပတ္နဲ႔ သုံးလ၊ ေျခာက္လအထိရွိျပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့တကၠသုိလ္(၅၄)ခုမွ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ နည္းပညာဆုိင္ရာသင္တန္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာသင္တန္းေတြ၊ ဟုိတယ္နွင္႔ ခရီးသြားဆုိင္ရာသင္တန္းေတြအပါအ၀င္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစား (၃၁၉)ခုရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယနုိင္ငံတုိ႔အၾကား ITECအစီအစဥ္နဲ႔ သင္တန္းေတြအျပင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြေစလႊတ္တာ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္အစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔သင္တန္းေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္အတြက္ သင္တန္းေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစုိးရ၏ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC)  အစီအစဥ္ကို ၁၉၆၄ခုနွစ္မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႔ ၁၉၉၆ခုႏွစ္က စတင္မိတ္ဆက္ခဲ႔ကာ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ႔ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီေတြက ၀န္ထမ္းေတြကုိ သင္တန္းေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News