(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား အိမ္ေမြးေခြးအလွျပပြဲ ျပိဳင္ပြဲကို မတ္လ(၂၃)ရက္မွ (၂၇)ရက္အထိ ေရႊတိဂံုဘုရားအေရွ႕ဘက္မုဒ္ရိွ ကန္ေတာ္ႀကီး ပုလဲမဟာၿမိဳင္ပန္းၿခံမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပပြဲမွာ အိမ္ေမြးတိရစာ္ၦန္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေဆး၀ါးအသံုး အေဆာင္ပစ္ၥည္းမ်ားReady Made Dog Foodႏွင့္ Cat Food အသားဗူးအစရိွတဲ့ အစားအစာမ်ား တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အလွေမြးငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးျပခန္း၊အပါအ၀င္ အေရာင္း ဆိုင္ခန္း (၂၀) ပါ၀င္ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေမြးေခြးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အုပ္စု (အႀကီး၊အလတ္၊အေသး)ခြဲျခားထားျပီး အုပ္စုတစ္စုမွာ Adult ႏွင့္ Puppy အဆင့္(၂)ဆင့္နဲ႔ စုစုေပါင္းၿပိဳင္ပြဲ (၆)မ်ိဳးယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆုမ်ားအေနနဲ႔ ျပိဳင္ပြဲတစ္မ်ိဳးလွ်င္ ပထမဆု (၃)သိန္းက်ပ္၊ဒုတိယဆု (၂)သိန္းက်ပ္၊တတိယဆု(၁)သိန္းက်ပ္၊ႏွစ္သိမ့္ဆု (၂)ဆုကို ေငြက်ပ္ (၅)ေသာင္းစီနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ အထူးဆု (၈)သိန္းက်ပ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကိုု ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀)ႏႈန္း ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ပြဲ၀င္အိမ္ေမြးေခြးရဲ႕ အလွဓါတ္ပံု၊ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း၊ဌာန၏ အိမ္ေမြးေခြးမွတ္ပံုတင္ မိတၱဴတို႔နဲ႔ ပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြကို တိရစာၦန္ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာန၊ နီးစပ္ရာ Pet Shop  ၊ တိရစာၦန္ေဆးကုခန္းႏွင့္သားသတ္႐ံုဌာနေတြမွာ အခမဲ့ရယူ၍ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး ကုန္သည္လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္YCDC ရံုးသစ္အေဆာက္အဦး (၆)လႊာရိွ တိရစာၦန္ေဆးကုႏွင့္သားသတ္႐ံုဌာနမွာ မတ္လ(၁၆)ရက္မွာ စတင္ၿပီး ႐ံုးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၅၀၅၁၀ ၊၀၉-၅၁၅၃၁၁၈ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News