မတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ႔အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား ကို မတ္လ(၁၀)ရက္က  New Lighting ေဖာင္ေဒရွင္းခန္းမမွာ ၀ိမုတ္ၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕က က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္နယ္၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ခ်ိန္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ လစာတိုးေပးဖို႔နဲ႔ မဲေပးခြင့္ရရွိေစဖို႔အတြက္ ဆႏ္ၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကရာမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ျဖစ္တည္လာဖို႔ အစျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၉) ရက္ေန႔မွာက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔ကို ကမာၻ႕အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အျဖစ္ တသမတ္တည္း သတ္မွတ္က်င္းပ ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီး၊ ၀ိမုတ္ၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္ေရးအျပည့္အ၀ ရရွိေစဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႕ တန္းတူစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ အခုလိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို က်င္းပတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
မတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၈) ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္မွာ မတ္လကို အမ်ိဳးသမီးသမိုင္းလလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News