ခိုကိုးရာမဲ့ တိရစၦာန္ေလးမ်ားကို  ကယ္ဆယ္ရန္နွင့္  ကူညီကယ္ဆယ္ေပးလ်က္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို  ျပန္လည္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္အတြက္  ပန္းခ်ီဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စုေပါင္းျပီး ေမလ(၅)ရက္မွ ေမလ(၇)ရက္ေန႔ အထိရန္ပံုေငြပန္းခ်ီျပပြဲကို 43 Art Gallery မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ခိုကိုးရာမဲ့တိရစၦာန္ေလးေတြကို ကယ္ဆယ္ျပီးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ ေဂဟာေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာျပီး အဲ့ဒီေဂဟာေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြကို လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အခုလိုပန္းခ်ီျပပြဲေတြျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ပံုေငြပန္းခ်ီျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီဆရာ၊  ဆရာမေပါင္း(၁၀၀)က ပန္းခ်ီကား (၂၀၃)ကားကို ေရးဆြဲျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းခ်ီကားေတြကို ေရေဆး၊ ဆီေဆး၊ အခရိုင္းလစ္၊Digital ၊ Water Colour ၊ Colour Pencil စတာေတြနဲ႔ ေရးဆြဲထားျပီး ပန္းခ်ီကားတစ္ကားကို  အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)ေသာင္းကေန ေဒၚလာ (၁)ေထာင္   အထိေရာင္းခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်ၿပီးရရိွလာတဲ့ေငြေၾကးတစ္၀က္ကို ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေရစႀကိဳ၊ ျမင္းၿခံ၊ ေမွာ္ဘီ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ားနဲ႔ ခိုကိုးရာမဲ့ တိရစၦာန္ေတြကို  ကယ္ဆယ္တဲ့ေဂဟာေတြမွာ  သြားေရာက္လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ခိုကိုးရာမဲ့ တိရစၦာန္ေလးမ်ားကို  ကယ္ဆယ္ရန္ႏွင့္ ကူညီေပးရန္ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြပန္းခ်ီျပပြဲကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုအႀကိမ္ကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News