စြယ္စုံမီဒီယာဂရု(ပ္)သုတစြယ္စုံစာအုပ္တုိက္မွ ႏွစ္စဥ္ သုတစြယ္စုံစာေပဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္လ်က္ရွိရာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ သုတစြယ္စုံစာေပဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္တဲ့အခမ္းအနားကုိေတာ့ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔က ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သုတစြယ္စုံအုပ္တုိက္မွ စာေပဆုေတြကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ သုတစြယ္စုံစာေပဆုေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး  ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီ (၁)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္အတြင္း တရား၀င္ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ဆုေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ သုတစြယ္စုံစာေပဆု( ဘာသာျပန္စာေပ)၊ သုတစြယ္စုံစာေပဆု (ႏိုင္ငံတကာေရးရာ)၊ သုတစြယ္စုံစာေပဆု (အတၳဳပၸတၱိစာေပ)၊ သုတစြယ္စုံစာေပဆု(စာပေဒသာ)၊ သုတစြယ္စုံစာေပဆု( ရည္ညႊန္းစာေပ)၊ သုတစြယ္စုံစာေပဆု( သုတသိပၸံ)၊ သုတစြယ္စုံစာေပဆု (အသုံးခ်သိပၸံဆု) သုတစြယ္စုံတစ္သက္တာစာေပဆု ဆုိၿပီး ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သုတစြယ္စုံတစ္သက္တာစာေပဆုကိုေတာ့ စာေရးဆရာႀကီး ဦးတင္ခ(တကၠသိုလ္တင္ခ) ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ၀ါသနာ အားထုတ္မႈကို တစ္သက္တာဟုေခၚဆိုရမယ့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးတြက္ခ်က္၍ ရႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားသည့္အတြက္ သုတစြယ္စုံစာေပဆုကို ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သုတစြယ္စာအုပ္တုိက္အေနနဲ႔ သုတစြယ္စာေပဆုေတြကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစတင္ ခ်ီးျမႈွ့င့္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုဆုိ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ရိွၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သုတစြယ္စာေပဆုေတြကို ရန္ပုံေငြထားရိွၿပီး ရာသက္ပန္ခ်ီးျမွင့္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ စြယ္ဆုံမီဒီယာဂရုပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။

 

 

Related News