ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအရုံးမွ သဘင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခမဲ့သင္တန္းကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ကေမၻဇရိပ္သာ ခ်င္းေခ်ာင္းနန္းေတာ္မွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအရံုး(ဗဟို) အေနနဲ႔ သဘင္ပညာရပ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိေန ၿပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ ျပန္႔ပြားေရးေကာ္မတီအသီးသီးကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး  ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သဘင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခမဲ့သင္တန္း အပတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈)ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ပိုင္းေတြမွာလည္း သင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ ပုဂၢလိကသဘင္တကၠသိုလ္ထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္အစည္းအရံုး(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးဖိုးခ်စ္က ေျပာပါတယ္။

သဘင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခမဲ့သင္တန္း အပတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈)ဟာ ပုဂၢလိကသဘင္တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၆၀)နီးပါးတက္ေရာက္ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔အျခားေသာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြက တက္ေရာက္သူေတြမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သဘင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခမဲ့သင္တန္း ကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)နဲ႔ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) တို႔မွာ အၿငိမ္းစား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ သဘင္ပညာသည္ ပညာရွင္ႀကီးေတြက သဘင္ပညာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဇာတ္သဘင္၊ ဆိုင္း၊ အၿငိမ့္၊ ရုပ္ေသး၊ ရာမယဏ၊ မ်က္လွည့္ နဲ႔ အေျခခံအကပညာရပ္ေတြကို သင္ႀကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘင္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခမဲ့သင္တန္းကိုေတာ့ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွစ္လသင္ႀကားမွာ ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ စေနနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ သင္ႀကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသင္ႀကားမႈ ၿပီးစီးခ်ိန္မွာလည္း သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ေတြ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News