ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပမယ့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔နီတိျပိဳင္ပြဲ ေရးေျဖ ႏႈတ္္ေျဖ စာေမးပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ ဇြန္လ(၁၁)ရက္က ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညိႈႏႈိင္းအစညး္အေ၀းပြဲကေန သိရပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္သူ႔နီတိျပိဳင္ပြဲ ေရးေျဖႏႈတ္ေျဖစာေပးပြဲကို မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္ တန္းအဆင့္နဲ႔ အထက္တန္းအဆင့္ဆိုျပီး အဆင့္(၃)ဆင့္ခြဲကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းက ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၄၄)ျမိဳ႕နယ္မွာ ေက်ာင္းအဆင့္နဲ႔ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စာေမးပြဲေတြ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စာေပးပြဲေတြကို စက္တင္ဘာလ(သို႔မဟုတ္) ေအာက္တိုဘာလေက်ာင္း ပိတ္ရက္အတြင္း က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ ဆုရရွိသူေတြက ႏုိ၀င္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ ဗဟိုအဆင့္စာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏွစ္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔နီတိေရးေျဖႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲမွာ မူလတန္း၊အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းအဆင့္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း(၂၆၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ျပီး ဒီႏွစ္မွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအျပင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းေတြမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြပါ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျပည္သူ႔နီတိျပိဳင္ပြဲ ေရးေျဖႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ က်င္းပေရးလုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျပင္ပေျဖဆိုလိုသူေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္အဆင့္ပါ ထည့္သြင္းက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနျပီး ခ်ီးျမွင့္မယ့္ ဆုနဲ႔ ဆုေၾကးကိုေတာ့ ထပ္မံညိႈႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News