ဂီတပညာရွင္ ဓိရာမိုရ္က ျမန္မာ့သီခ်င္းႀကီး အပုဒ္(၁၀၀၀)ကို ျပန္လည္တီးခတ္ၿပီး library အျဖစ္ထားရိွသြားလို႔သိရပါတယ္။ ယဥ္ယဥ္မြန္က ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ့သီခ်င္းၿကီး စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ႏွစ္ေပါင္း(400)အတြင္းက ျမန္မာ့သီခ်င္းႀကီးေတြကို အစအဆုံးျပန္လည္တီးခတ္ၿပီး libraryအျဖစ္ထားရိွသြားမွာပါ။

ဒါဟာ ျမန္မာ့သီခ်င္းေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္သလို ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ ျမန္မာ့သီခ်င္းႀကီးေတြကို သိေစခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္တီးခတ္ေနတာလုိ႔ဂီတပညာရွင္ ဓိရာမိုရ္က ေျပာပါတယ္။ လက္ရိွမွေတာ့ သီခ်င္းအပုဒ္တစ္ေထာင္အတြက္တီးခတ္မႈ ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၿပီးစီးေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့သီခ်င္းေတြစုစည္းထားတဲ့ library ထဲကို၀င္လုိက္တာနဲ႔ သီခ်င္းေတြရဲ႕ နာမည္ ရာဇ၀င္ ေရးသားခဲ့သူ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ေခတ္ အစရိွတာေတြကို ေဖာ္ျပထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့သီခ်င္းႀကီးအပုဒ္၁၀၀၀မွာ ပါ၀င္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ ျမန္မာ့ဂီတ၊ ကာလေပၚ၊ သဘင္ဂီတ၊ ျမန္မာ့ဆုိင္း၊ ေက်းလက္၊ နတ္ခ်င္း၊ လက္စြမ္းျပ အစရိွတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ သီခ်င္း 111 ပုဒ္ကို လာမယ့္ဇြန္လ (15)ရက္မွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News