ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ မႈခင္းေဆးပညာနွင့္ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ရန္ကုန္ေရွ႔ေနမ်ားအသင္းက ဦးစီးျပီး  ဇြန္လ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔  Orchid Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ တရားရံုးေတြ၊ အျခားမူခင္းကိစၥမ်ားနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ မႈခင္းေဆးပညာလဲပါ၀င္တာျဖစ္ျပီး  ဒီေဆးပညာရပ္ ေတြကို  ဥပေဒပညာသင္ၾကားေနတဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ လက္ရိွတရားခြင္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေရွ႕ေနေတြ၊ ဥပေဒေရးရာပညာရွင္ေတြအတြက္  မႈခင္းေဆးပညာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိနားလည္ေစဖို႔ အခုလိုျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။မႈခင္ေဆးပညာမွာ ဥပေဒေရးရာေရာဂါေဗဒ၊ ေဆးလက္ေတြ႔ဆိုင္ရာမႈခင္းပညာ၊ သိပၸံဆိုင္ရာမႈခင္းေဆးပညာႏွင္႔ အဆိပ္ေဗဒဆိုင္ရာမႈခင္းေဆးပညာတို႔ ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

မႈခင္းေဆးပညာကေတာ့  တရားစီရင္ရာမွာ ဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ကိုအတည္ျပဳေပးျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္အေထာက္အထားသက္ေသခံအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သက္ေသတစ္ဦး၏ ရံုးေတာ္ေရွ႔ထြက္ဆိုခ်က္မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ ဆိုသည္ကို တရားသူၾကီးမွ ခ်င္႔ခ်ိန္ႏိုင္ေစရန္၊ ရုတ္တရက္မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင္႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာအေျခအေနရွိေသာ ေသဆံုးမႈေတြမွာ ေသဆံုးရတဲ႔ေရာဂါႏွင္႔ျဖစ္ပြားပံုတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းစတဲ႔ အခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ မႈခင္းေဆးပညာရဲ႕ အသုးံဝင္ပုံကို ေဟာေျပာပြဲေတြျပဳလုပ္ျပီး အမ်ားျပည္သူေတြနွင္႔ လက္ရွိေရွ႕ေနအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနသူေတြကို သိရွိေစရန္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News