က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ (၅၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ ပုလဲ၊ေက်ာက္မ်က္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းတြဲေတြကေန စုစုေပါင္း ယူရုိသန္း(၄၀၀)ေက်ာ္ဖုိး အထိေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  (၅၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမမွာ ဇြန္လ၂၀ရက္ကေန ၂၉ရက္အထိ (၁၀)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။

ျပပြဲမွာပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း (၇၄၉၁)တြဲကုိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ျပသခဲ႔ျပီး (၅၆၆၉)တြဲကုိ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ကာ စုစုေပါင္းယူရုိေငြ (၄၂၇)ဒသမ(၀၉၅) သန္းဖိုးေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ (၅၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာေရာင္းခ်ဖုိ႔ရာအတြက္ ပုလဲအတြဲ(၃၆၀)ကုိ တင္ျပခဲ႔ျပီး (၃၄၁)တြဲေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ကာစုစုေပါင္းယူရုိေငြ(၂)ဒသမ(၅၉၈)သန္းဖိုးေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ေရာင္းခ်ဖုိ႔တင္ျပခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ(၃၃၆)တြဲအနက္(၆၉)တြဲေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ျပီး စုစုေပါင္းယူရုိ(၁)ဒသမ(၃၇၉)သန္းဖုိးေရာင္းခ်နုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေရာင္းခ်နုိင္မႈမွာေတာ႔ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ႔ကာ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ(၆၇၉၅)တြဲအနက္ (၅၂၅၉)တြဲကုိ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ကာ စုစုေပါင္း ယူရုိေငြ(၄၂၃)ဒသမ(၁၁၈)သန္းဖုိးေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ၅၅ျကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဟာ ယခင္က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ ၅၄ျကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲထက္ ေက်ာက္မ်က္ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္းခ်နုိင္မႈအပုိင္းမွာ ယူရုိေငြသန္း၁၀၀နီးပါး ေလ်ာ႔နည္းခဲ႔ပါတယ္။ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ၅၄ျကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ မွာ ပုလဲေရာင္းခ်မႈမပါ၀င္ပဲ ေက်ာက္မ်က္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈကေန ယူရုိ(၅၁၈)ဒသမ(၈၂၄)သန္းဖုိးေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

၅၅ျကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ တရုတ္၊ ထုိင္း၊ ကေနဒါနဲ႔ အေမရိကန္နုိင္ငံတုိ႔က ရတနာကုန္သည္ ၃၂၀၉ ဦးနဲ႔ ျပည္တြင္းရတနာကုန္သည္ ၅၁၂၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News