ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၃၀) ရက္က UMFCCI ရဲ႕ မဂၤလာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္တာ အသံုးစရိတ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတြ ဖတ္ၾကားခဲ့ျပီး  ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အၿပင္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဥပေဒၾကမ္းထြက္ရွိလာဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပေဆြးေႏြးထားဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား (၁.၆) သန္း နီးပါး ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကဝင္ေရာက္မႈ ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့ေပမယ့္ ထိုင္း၊စင္ကာပူ၊ တရုတ္စတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွ  ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ျပည္ပမွ ခရီးသြားဦးေရ (၃)သန္းကေန (၄)သန္းအထိ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News