ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္သင္တန္း နဲ႔ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာသင္တန္း တက္ေရာက္မယ့္ သင္တန္းသားမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ဇူလိုင္လ(၂)ရက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအေနနဲ႔ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းကို ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဒါရုိက္တာသင္တန္းကိုပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းေတြကို ဇူလိုင္လ(၉)ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၀ါရင့္အႏုပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ လာေရာက္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

သရုပ္ေဆာင္နဲ႔ ဒါရိုက္တာသင္တန္းအတြက္ ဇာတ္ညႊန္းပညာ၊ တည္းျဖတ္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။သင္တန္းကို အပတ္စဥ္တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တစ္ပတ္ကို(၅)ရက္နဲ႔ (၃)လသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးေငြက်ပ္(၃)သိန္း ေပးသြင္းရမယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းအတြက္ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ စာေတြ႔သီအိုရီပိုင္းေတြကိုသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာသာ လက္ေတြ႕သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားအေယာက္(၄၀)နဲ႔ ဒါရိုက္တာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသား(၁၅)ေယာက္ကိုေခၚယူသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News