ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္းရဲ႕ ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္းေပၚက ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာန ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္းရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပိုင္း ၆၊ အပိုဒ္ ၄၃ (ခ) အရ စာေရးဆရာအသင္းက ျပဳလုပ္တဲ့ ညီလာခံတစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုအၾကားမွာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွာေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ဗဟိုဦးစီးကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၀ နီးပါး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝးပြဲမွာ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာေရးဆရာအသင္းေတြရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အစီရင္ခံ တင္ျပရျပီး ဘ႑ာေရးစာရင္းေတြ ရွင္းတမ္းထုတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွာ ေမာင္စိမ္းေနာင္(လယ္ေဝး)ရဲ႕ ျမန္မာကဗ်ာ၏တန္ဖိုးစာတမ္းကို ထည့္သြင္းဖတ္ၾကားသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအသင္းရဲ႕ ပထမအၾကိမ္ ညီလာခံကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ကျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ ညီလာခံကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။က်င္းပျပီးစီးခဲ့တဲ့  ညီလာခံႏွစ္ခုအၾကားမွာ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕အစည္းအေဝးေတြ ႏွစ္ၾကိမ္ က်င္းပခဲ့ျပီးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News