(၆) ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္မယ့္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလမွာျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ့ေဆး၀ါးဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပြဲကို VEAS Co.,Ltd ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က ပူးေပါင္းျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုန္စည္ျပပြဲကိုျပဳလုပ္တာက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေရြ႔ လ်ားနို္င္ရန္ ၊ စိီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔အတူေဆးရံု ၊ ေရာဂါရွာေဖြေရး ၊ ဓာတ္ခြဲခန္း ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနွင့္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးက႑ေတြအတြက္ စက္ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပိီးျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပြဲမွာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း (100)ေက်ာ္ခင္းက်င္းျပသသြား မွာျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ Rose Garden ဟိုတယ္မွာ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ (28)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမွသိရပါတယ္။

 

 

Related News