တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွစ္သစ္ကူးရိုးရာပြဲေတာ္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို(၂၀၁၈)ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္မွ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္အထိညေန(၆)နာရီမွည(၉)နာရီအထိ သုဝဏၰ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံုမွာ (၃)ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွစ္သစ္ကူးရိုးရာပြဲေတာ္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရိုးရာအစားအစာေတြနဲ႔အသံုးအေဆာင္ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ေရာင္းခ်ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ရိုးရာအစားအစာေတြကေတာ့ရခိုင္ရိုးရာပင္လယ္စာအမ်ိဳးအစားေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္၊ ခ်င္းရိုးရာအစားအစာ(၂၀)ေက်ာ္၊ ကရင္ရိုးရာအစားအစာ (၁၀)မ်ိဳး၊ မြန္ရိုးရာအစားအစာ(၂၀)မ်ိဳး စတဲ့တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔ရဲ႕အစားအစာေတြကိုေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွစ္သစ္ကူးရိုးရာပြဲေတာ္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုလာေရာက္ၾကတဲ့ျပည္သူေတြကေတာ့တိုင္းရင္း သားေပါင္းစံုတို႔ရဲ႕ရိုးရာအစားအစာေတြ၊အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ရိုးရာအ၀တ္အထည္ေတြကိုတစ္ေနရာထဲမွာ ရရွိတာေၾကာင့္လာေရာက္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရိုးရာအစားအစာေတြနဲ႔ရိုးရာအ၀တ္ အထည္ေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ပံုမွန္ေစ်းသာျဖစ္တာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူရတာအဆင္ေျပတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွစ္သစ္ကူးရိုးရာပြဲေတာ္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါ တယ္။

 

 

Related News