ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဂုဏ္ျပဳ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရုပ္ရွင္ျပပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ကေန (၅)ရက္ေနအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွာက်င္းပသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးနဲ႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဟန္အီရုပ္သံသမုိင္းေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး အခုတစ္ၾကိမ္က ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ရုပ္ရွင္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ ညေန (၃)နာရီ ခြဲအခ်ိန္မွာျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၀င္မ်ားနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ား ဟန္အီရုပ္သံသမုိင္းေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ကဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲေန႔မွာေတာ့ တျပည္သူမေရႊထားရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းကိုျပသသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္မွာေတာ့ ကိုရီးယားလြတ္လပ္ေရးရုုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ Man of Will ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းနဲ႔ I Can Speak ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတုိ႔ကိုျပသေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဂုဏ္ျပဳ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရုပ္ရွင္ျပပြဲကိုေတာ့ အခမဲ့ျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆိုလာေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News