ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာ အပတ္စဥ္စေန၊တနဂၤေႏြရက္ေတြအျပင္ အျခား အစိုးရရုးံပိတ္ရက္တိုင္းမွာ ဆင္စီးျပီးလည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ကို စီစဥ္ထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို(၁၉၀၆)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔မွာစတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး၀ိတိုရိယဘုရင္မပန္းျခံႏွင္႔ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္လို႔ အမည္ေပးဖြင္႔လွစ္ခ႔ဲပါတယ္။ အဲဒီေနာက္(၂၀၁၁)ခုႏွစ္ဧျပီလ(၁)ရက္ေန႔မွာထူး ထေရးဒင္းကုမၸဏီကို ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခဲ႔ပါတယ္။ ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ဟာ(၅၇.၇၅၂)ဧကရွိျပီးဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အမ်ားျပည္သူေတြ အပန္းေျဖ လည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ စက္ဘီးစီးတာေတြ၊ အေပ်ာ္စီးကားနဲ႔ လည္ပတ္တာေတြျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ဆင္စီးျပီးလည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ကိုလည္းစီစဥ္ထားျပီးအပတ္စဥ္စေန၊ တနဂၤေႏြသာမကပဲ တျခားအစိုးရရုးံပိတ္ရက္ေတြမွာလဲဆင္စီးျပီးလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္လို႔ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကစီမံမန္ေနဂ်ာကိုမ်ိဳးေက်ာ္သူကေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာဆင္စီးျပီးလည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔နံနက္(၁၀)နာရီကေန(၁၁)နာရီအထိသတ္မွတ္ထားျပီးေန႔လည္(၃)နာရီခြဲကေန(၄)နာရီခြဲအထိသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ဆင္စီးျပီးလည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔စည္းကမ္းခ်က္ ေတြသတ္မွတ္ထားျပီးဆင္ထိန္း ၀န္ထမ္း (၆)ဦးက လုံျခံဳေရးအပိုင္းကိုအဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဆင္စီးျပီးလည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ကိုေပ(၅၀၀)ရွိ္လမ္းေႀကာင္း သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားျပီး လမ္းေႀကာင္းတိုေပမယ္႔လုံျခံဳေရးအတြက္စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ဆင္စီးျပီးလာေရာက္လည္ပတ္သူကိုမ်ိဳးေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ႔ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာဆင္(၆)ေကာင္ရွိျပီးအရြယ္အစားအႀကီးဆုးံျဖစ္တဲ႔ ဆင္မႀကီးမ်ိဳးမ်ိဳးတစ္ေကာင္ကိုသာဆင္စီးႏုိင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာမိသားစုနဲ႔လာေရာက္လည္ပတ္တဲ႔ မတင္ဇာလင္းကလည္း ဆင္စီးရတဲ႔ ခံစား ခ်က္ကို အခုလိုေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွာ၀င္ေႀကးႏႈန္းထားေတြအေနနဲ႔ကေလးတစ္ဦး(၅၀၀)က်ပ္၊လူႀကီးတစ္ဦး(၁၀၀၀)က်ပ္သတ္မွတ္ထားျပီးဆင္စီးရာမွာတစ္ေခါက္စီးေငြက်ပ္ (၅၀၀၀)က်ပ္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News