အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕သမိုင္းကို အမ်ားျပည္သူသိရွိျပီး ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က်ပါဝင္လို႕ရေအာင္ မတ္လ ၉ ရက္က မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးေန႕အတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ပြဲမွာ အမ်ားျပည္သူူပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေအာင္ ရံုးပိတ္ရက္ စေနေန႕ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ျပဇာတ္ေတြအျပင္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းေမးတာေတြနဲ႕လူထုအသိ ပညာေပး ျပခန္း၊ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ျပသထားပါတယ္။ ဒီပြဲရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေန႕စဥ္လူမႈဘဝမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့  အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျပီး က်ား၊မတန္းတူညီမ်ွမႈမရွိတဲ့ က႑ေတြကို ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြက တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရေနတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းေနရာေတြမွာ ပါဝင္ဖို႕ အခက္အခဲေတြ ရွိေနဆဲလို႔ သိရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေသးသလို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀)ရိွျပီး ဒီထဲမွာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္းရွိေသး ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က႑ေပါင္းစံုမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ဖို႕ အခြင့္အေရးေပးသင့္တယ္ဆိုတာကို ယခုပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာျဖစ္ပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို ျပည္တြင္းက အဖြဲ႕အစည္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ စုေပါင္းျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏုိင္ငံလင္း တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူမႈေရးအဖြဲ႕စည္းေတြ စုစည္းျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News