ျပည္တြင္းက Animation စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ျပဳလုပ္တဲ့ Animation အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ(၁၃)ရက္ကေန (၁၇)ရက္ထိ(၅)ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ရုပ္ရွင္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာမွာျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Animation အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို  ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစင္တာတို႔က ကူညီပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တို႔ပူးေပါင္းက်င္ပတာျဖစ္ပါတယ္။အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ေလးၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပတာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အန္နီေမးရွင္းပညာရွင္ (၃)ဦးကလာေရာက္သင္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၅)ရက္ၾကာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး အန္နီေမးရွင္း ပညာကို စိတ္၀င္စားသူေတြနဲ႔ အန္နီေမးရွင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ အေယာက္ (၅၀)တက္ေရာက္ခဲ့ တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ရိုးရာပံုျပင္မ်ားကို အန္နီေမးရွင္းျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္း၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မွသစ္ပင္မ်ားအေၾကာင္း၊ ပိုးမႊားတိရစာၦန္မ်ားကို အေျခခံၿပီး Stop Motion Animation အေၾကာင္းအရာေတြကို ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။တက္ေရာက္သူေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ စိတ္၀င္စားနဲ႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။သင္တန္းေနာက္ဆံုးေန႔မွာ မိမိ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္က အန္နီေမးရွင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို မိမိကိုယ္တုိင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News