မနက္ျဖန္တုိင္းက်န္းမာဖ်တ္လတ္ေသာျပည္သူမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔ ယေန႔ကာယပညာျမွင့္တင္ၾကပါစုိ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိေမလ (၂၇)ရက္ကေန (၂၈)ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့၀ဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ မနက္ျဖန္တုိင္းက်န္းမာဖ်တ္လတ္ေသာျပည္သူမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔ ယေန႔ကာယပညာျမွင့္တင္ၾကပါစုိ႔ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိက်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔ပူးေပါင္းက်င္းပတာပါ။ ယခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကေနထြက္ေပၚလာတဲ႔ အၾကဳံျပဳခ်က္ရလဒ္ေတြကုိ အေျခခံျပီးနုိင္ငံတစ္၀န္းလုံမွာရွိတဲ႔အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ကာယပညာသင္ၾကား ေလ့က်င့္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းျပီး စနစ္တက်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ကာယပညာသင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ (Physical Education) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဘြဲ႔အသီးသီးရရွိထားတဲ႔ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကေဆြးေႏြးခဲ့ႀကၿပီးယခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဟာအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကာယပညာသင္ၾကားေလ့လာေရးအတြက္ယခင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။  ယခင္က ကာယပညာသင္ၾကားမႈဟာ  လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ခက္ခဲခဲ့ေပမယ့္ယခုအခါမွာေတာ႔  အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ကာယပညာသင္ၾကားေလ့က်င့္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ အားလံုးအတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္လုိ႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးကေျပာပါတယ္။က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News