မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့  Mixed-Use Development Project အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ေျမေနရာ ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ သိပၸံလမ္းမွာ ေမလ(၂၈)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕“စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားပါဝင္သည့္ Mixed-Use Development Project”ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ၆၉လမ္းႏွင့္၇ဝလမ္းၾကား၊ ပိေတာက္လမ္းႏွင့္သိပၸံလမ္းၾကားရွိ ေျမဧရိယာ(၅.၆၆၅၂)ဧကက်ယ္ဝန္းတဲ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေျမေပၚမွာေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mixed-Use Development Project မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ Taungthaman Perennial(ပရယ္နီရယ္) Development Limited တို႔က Public Private Partnership(PPP) ပံုစံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ၿပီး ရရွိမယ့္ေျမငွားရမ္းခနဲ႔ အက်ိဳးျမတ္ကို ျပည္သူလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

Mixed Use Development Project မွာ Community Center, Innovation Center, International Level Shopping Mall ႏွင့္ Exclusive Luxury Vills နဲ႔ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖနားေနႏိုင္ရန္ေနရာေတြပါ ပံုစံထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Project အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း(၆၅)သန္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကာလအေနနဲ႔ (၃)ႏွစ္နဲ႔(၄)ႏွစ္ၾကားၾကာျမင့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ Taungthaman Perennial Development Limited ကို Capital Diamond Star Limited  နဲ႔ Perennial Real Estate Holding Limited တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ Mixed-Use Development Project နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ကုမၸဏီမွ Commerical Component စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္မွ(၁)လအတြင္း(ေျမအသံုးခ်စရိတ္)အတြက္ရန္ပံုေငြျမန္မာက်ပ္ေငြသန္း(၂ဝဝဝ)အားေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး Retail Mall (Rental)ငွားရမ္းခမ်ားဆိုင္ရာအသားတင္အျမတ္၏ (၅ရာခိုင္ႏႈန္း)အားအျမတ္ေငြခြဲေဝမႈအေနျဖင့္ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ Shopping Mall (Shop House Units မ်ားမပါ) ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းခအေနျဖင့္ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္း(၁ဝဝဝ)အားႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ေပးသြင္းရမယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ သိပၸံလမ္းေပၚမွာတည္ေဆာက္မယ့္Mixed-Use Development Projectေျမေနရာပႏၷက္တင္အခမ္း အနားကိုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News