ျမန္မာႏုိင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္မိတ္ဆက္ပြဲကို ဇြန္လ(၁၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒကိုေတာ႔ ျပီးခဲ႔တဲ့ အစုိးရလက္ထက္(၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး (၂)ႏွစ္အၾကာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒ စတင္အသက္၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင္႔က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ဘက္ေပါင္းစံုက ပညာရွင္ ေတြပါတဲ႔ အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒမွာ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္  ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈ ေကာ္မရွင္ကိုေတာ့ ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ေရာင္းခ်ေနတာ၊ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ေရာင္းခ်ေနတာ၊ မတန္တဆေစ်းေလ်ွာ႔ေရာင္းခ်တာ အပါအ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာတာကို မတရားနည္းလမ္းျဖင္႔တားဆီးတာ၊ သမာရိုးက်မဟုတ္တဲ႔ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ လုပ္ငန္းရရွိေနတာ ေတြကို တိုင္ၾကားႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး တင္ဒါနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကိုလည္း တိုင္ၾကားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒထဲမွာေတာ႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြ ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ေထာင္ဒဏ္(၃)လကေန (၃)ႏွစ္အထိနဲ႔ ေငြဒဏ္က်ပ္(၁)သိန္းကေန သိန္း(၁၅၀)အထိ ဒါမွမဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ခုစလံုးကို က်ခံႏိုင္ပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ထပ္မံထြက္ရွိလာမယ္႔ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေဖာက္ဖ်က္ရင္လည္း လုပ္ငန္းကို ယာယီ ဒါမွမဟုတ္ ရာသက္ပန္ ပိတ္သိမ္းဖို႔အထိ အေရးယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တိုင္ၾကားမႈေတြကိုေတာ႔ တစ္ပတ္အတြင္း စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကာ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ျပီး ေကာ္မရွင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း အယူခံပိုင္ခြင္႔ရွိတယ္လို႔ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ထံက သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္မိတ္ဆက္ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာလည္း ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News