ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း(၂၀၁၉)ကို ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ေရႊဥေဒါင္းခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(ဗဟို)အေနနဲ႕ တစ္ႏွစ္တာအသင္းၾကီးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ၊အထူးကိစၥရပ္ေတြကို  အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ားသိရွိေစဖို႔၊ သတင္းသမားေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ က်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကိုသိရွိေစဖို႔၊ ျပည္တြင္းမွ သတင္းစာ ဆရာမ်ားျပန္လည္ဆံုေတြ႔ျပီး သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစဖို႔စတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ အသင္းရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားနဲ႔ စည္းရံုးေရးအစီရင္ခံစားမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ၾကျပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစရွိတဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ အသင္းေတြမွ အၾကံျပဳအစီရင္ခံစာေတြကို တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏို္င္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(ဗဟို)အေနနဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းေတြကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏို္င္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း (၂၀၁၉)ကိုေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(ဗဟို)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News