ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေစ်းတန္းမ်ား စစ္ေဆးမႈမွာ မွ်စ္နဲ႕ င႐ုတ္သီးဆုိးေဆးေတြ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိခဲ႕ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္အတြင္း  ေအာက္တုိဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔က လုိက္လံ စစ္ေဆးရာမွာ ေတြ႕ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

 ေစ်းတန္းေတြ၊ ကုန္စံုဆုိင္ေတြမွာ မႈိတက္ၿပီး ဆုိးေဆးပါတ့ဲ ျငဳပ္သီးမ်ား၊FDA  တံဆိပ္ မပါရွိတဲ့ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ေတြနဲ႔ တရား၀င္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ က်င္းတံုျခင္ေဆးေခြေတြကို လိုက္လံသိမ္း ဆည္းခဲ႕တာပါ။ ဒီလို တရားမ၀င္ဆိုးေဆးေတြအသံုးျပဳတာကို လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိေနေပမဲ႕ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈေတာ႕ မရွိေသးပါဘူး။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းအေနနဲ႕ လိုက္လံစစ္ေဆးရာမွာ မႈိတက္ၿပီး ဆုိးေဆးအသံုးျပဳထားတဲ့ ျငဳပ္သီးေတြကို သိမ္းဆည္းခဲ႕ၿပီး ေစ်းေရာင္းသူေတြကေတာ့ စားသံုးသူေတြရဲ႕ ၀ယ္ယူႏုိင္မႈပမာဏနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာပါတယ္။

 ဆုိးေဆးေတြနဲ႕ တရား၀င္တားျမစ္ထားတဲ့ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြ အတြက္  စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒေရးဆြဲေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒေရးဆြဲၿပီးရင္ေတာ႕ ဆုိးေဆးနဲ႕ တားျမစ္စားေသာက္ကုန္ေတြကို ေရာင္းခ်ပါက တရားဥပေဒနဲ႕အညီ ဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။      

 

Related News