ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ေလျဖတ္သူေတြကို ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးနဲ႔ကုသနည္းကို ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးမွာသာမက ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္(၁၀၀၀)ေဆး႐ံုႀကီးနဲ႔ မႏၲေလး အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးေတြမွာပါ ကုသေပးႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုႏွစ္အတြင္း ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ေလျဖတ္မႈခံစားေနရတဲ့ လူနာ ၄၀ ကို ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးနဲ႔ကုသေပခဲ့ၿပီး အမ်ားစုက ေရာဂါလကၡဏာ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာေဆးကုဌာမွာ (၂၀၁၅)ဒီဇင္ဘာကစၿပီး ကုတင္(၄)လံုးဆန္႔ ေလျဖတ္ေရာဂါအထူးကုသေဆာင္ကို ဖြင့္လွစ္ကုသ ေနတာျဖစ္ၿပီး မႏ္ၲေလးနဲ႔ေနျပည္ေတာ္မွာပါ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔စီစဥ္ေနတာပါ။ကမၻာေပၚမွာ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္က ေလျဖတ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၅ဒႆမ၇)သန္း ရွိခဲ့ၿပီး (၈၇)ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားေတြကလုိ႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ေလျဖတ္ေရာဂါလူနာမ်ားအတြက္ေတာ့ အခမဲ့ကုသေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေလျဖတ္ေရာဂါဟာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီးျပည္တြင္းမွာေတာ့ ကမၻာ့ေလျဖတ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးေန႔ က်င္းပကာေလျဖတ္ေရာဂါနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဗဟုသုတေတြမွ်ေ၀ေနတာ အခုႏွစ္နဲ႔ဆို (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News