ေရႊျပည္သာတစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ(၁၃)ရက္က ျပဳလုပ္သြားပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ေရႊျပည္သာ ျမိဳ႕နယ္တြင္းက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျခင္က်ားနဲ႔ ပိုးေလာက္လန္းႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္အတြင္း  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျခင္က်ားေလာက္လန္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးကို ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္စားျပီး ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ျပီး အေျဖရွာဖို႕ အႀကံရခဲ့တယ္လို႔ ပြဲစီစဥ္သူတစ္ဦးကဆိုပါတယ္။

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝိုက္ကို ျခင္က်ားနဲ႔ ပိုးေလာက္လန္းႏွိမ္နင္းေရးေတြ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သလို အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေနထိုင္သူေတြကလည္း သူတို႔ၿမိဳ႕နယ္ကို ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုလားေနတာပါ။ အဲဒီၿမိဳ႕ေတြထဲမွာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁)ရက္က ဌာနဆိုင္ရာအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတို႔က တက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

Related News