ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕ ကမာၻ႕ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ World AIDS Day    အထိမ္းအမွတ္ စုေပါင္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို မႏၲေလးမွာ မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ က  က်င္းပခဲ့ပါတယ္။မနက္ ၅နာရီခြဲမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ကေန စတင္ၿပီး နန္းေရွ႕ ၁၉လမ္း အထိလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတာပါ။ World AIDS Day အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြကို မႏၲေလးမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတယ္ဆို ေပမယ့္ စုေပါင္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကိုေတာ့ ဒီႏွစ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတာလို႔ သိရပါတယ္။ကမၻာ႔ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္စုေပါင္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ NGO ,INGO  အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ေက်ာ္ပါဝင္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

Related News