ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕က ဖြင့္လွစ္တဲ့ Hatta  "ဟထွာ" ေစတနာေဆးခန္းရဲ႕ သားဖြားေဆာင္ဖြင့္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ေတာင္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါတယ္။အခုလုိ သားဖြားေဆာင္ကုိ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမွာ ဖြင့္လွစ္ရတာဟာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေနထုိင္တဲ့ ကုိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္  ေမြးဖြားရလြယ္ကူေစေရး နဲ႔ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈေတြမွာ ပုိမုိထိေရာက္လာေအာင္ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌက ေျပာပါတယ္။

ဒီသားဖြားေဆာင္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အကူအညီနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္ သိန္း (၂၀၀) ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသားဖြားေဆာင္ကို ဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီရပ္ကြက္မွာေနထုိင္တဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေတြအေနနဲ႕ အဆင္ေျပလာသလုိ အရင္က သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွာ သားဖြားေဆာင္ မရွိတဲ့အတြက္ ေဒါပံုသားဖြားေဆး႐ုံနဲ႔  ဂႏၶီဆး႐ံုစတဲ့ ေနရာေတြအထိ သြားရလုိ႔  အခက္အခဲေတြရွိ ခဲ႔တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အခုလို ေစတနာ့ေဆးခန္းနဲ႕ သားဖြားေဆာင္တြဲဖြင့္္လွစ္တာဟာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္အျပင္ အေရွ႕ေတာင္ဒဂံုမွာလည္း ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News