အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေတြအတြက္ သီးသန္႕ဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ေပးဖုိ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ၾကီးထံ ေတာင္းဆုိသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၁၈)ျကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားညီလာခံနဲ႔ ေဆးပစၥည္းျပပြဲအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းမွာ  က်င္းပေနရာမွာ ညီလာခံတက္ေရာက္လာတဲ႔ အေထြေထြ ေရာဂါကုဆရာ၀န္ေတြက ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေတြအတြက္ သီးသန္႕ဌာနတစ္ခုတည္ေထာင္ေပးဖို႕  က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားဖုိ႔ ဆရာ၀န္ေတြက စီစဥ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိအထိ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေတြအတြက္ အစုိးရအေထာက္အပံ႔ ေပးေနတဲ႔ ဌာနသီးသန္႕မရွိပဲ ဒီပလိုမာယူႏိုင္တဲ့ သင္တန္းေလးခုသာ ရွိေသးတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ဟာ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တည္းက ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္သင္ျကား ေပးေနျပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ မိသားစုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးပညာ သင္တန္းဆိုျပီး ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါသင္တန္းေတြကို ဒီပလိုမာအဆင့္ကေန ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႕ ဒီဇင္ဘာလအကုန္မွာ သီးသန္႕ဌာနတစ္ခုတည္ေထာင္သြားမယ္လို႕ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ကို ၁၉၈၇ ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ ၃၈ ဖြဲ႕ရွိသြားျပီလို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News