က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကဦးစီးတဲ့ (၄၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႔မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အစၥေရး၊ နယ္သာလန္နဲ႔  ကိုရီးယားႏိုင္ငံတုိ႔မွ ပညာရွင္ေတြက က်န္းမာေရးသုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဆးသုေတသနပိုစတာေတြအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကိရိယာျပခန္းေတြ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုး စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ျပသသြားမွာပါ။ ညီလာခံရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ကိုေတာ့ "အာဟာရအေျခအေနျမႇင့္တင္ျခင္းနဲ႔ ျမန္မာကေလးမ်ား၏ အရပ္ပုက်ဳံလွီျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္"လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ညီလာခံမွာ  အာဟာရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေသိရွိမႈ နည္းပါးေနတာတဲ့အေျခအေနအပါအ၀င္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အာဟာရစီမံခ်က္ေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။သုေတသနညီလာခံမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ သုေတသီပညာရွင္ေတြကို အေကာင္းဆံုးစာတမ္းဆုေတြနဲ႔ ပိုစတာဆုေတြခ်ီးျမႇင့္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Related News