အမ်ားျပည္သူေတြဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္မယ့္ သဘာ၀ေအာ္ဂဲနစ္စနစ္သံုး ေဆး၀ါးစိုက္ခင္းကို ျပင္ဦးလြင္ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။   ျပင္ဦးလြင္အနီးစခန္းနားက ကၽြဲနားေထာက္ေက်းရြာမွာ သဘာ၀ ေအာ္ဂဲနစ္စနစ္အသံုး ျပဳၿပီး ျမန္မာ့ေဆးဖက္၀င္အပင္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၈၅ မ်ိဳးေက်ာ္ကို လယ္ဧက ၄၅ ဧကမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့   Fame Organic Farming ရွိပါတယ္။

ဒီသဘာ၀ေအာ္ဂဲနစ္ေဆး၀ါးစိုက္ခင္းေတြမွာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ျမန္မာ့ေဆးဖက္၀င္အပင္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီလကစတင္ၿပီး ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၀င္ေၾကးကိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူနဲ႕ကေလးေတြအတြက္ ေငြက်ပ္၃၀၀၀ နဲ႕လူႀကီး ၅၀၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

ဒီေအာ္ဂဲနစ္ေဆး၀ါးစိုက္ခင္းကိုေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာပဲြ ျပည္ပခရီးသည္ ၁၀ဦးအပါအ၀င္ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္စုစုေပါငး္(၁၂၂) ဦးလာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပင္ဦးလြင္ဟိုတယ္ ဇုန္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ေတြ လည္ပတ္စရာ တစ္ေနရာအျဖစ္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ကတည္း သဘာ၀ေအာ္ဂဲနစ္ေဆး၀ါးစိုက္ခင္းအျဖစ္ Fame ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးကေန စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဆး၀ါးစက္႐ံုအျဖစ္ကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္ဖို႕ အဓိကရည္ရြယ္ခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သဘာ၀အတိုင္းစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ျမန္မာ့ေဆး၀ါး ေတြရဲ႕အေလ့အထေတြ၊ဂုဏ္သတၱိေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္းေတြကိုလိုက္လံရွင္းလင္းျပသၿပီး အပန္းေျဖသူေတြ အတြက္လည္း အေဆာက္အအံုေတြကိုေဆာက္လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News