ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတ့ဲ ေစ်ႀကီးသုံးခုကုိ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) က ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္းပါယာဥ္နဲ႕  ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိတ့ဲ ဆုိးေဆးပါ၀င္တ့ဲ အစားအစာသုံးမ်ိဳးကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ့ဲတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ေရြလ်ားဓာတ္ခြဲခန္းပါယာဥ္နဲ႕ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္  ျမိဳ႕မေစ်း၊ သေျပကုန္းေစ်းနဲ႕ ဒကၡီဏသီရိေစ်းတုိ႔မွာ မတ္လ ၂၉ ရက္က ေရွာင္တခင္လုိက္လံစစ္ေဆးခ့ဲတာျဖစ္ျပီး ေစ်းအတြင္း ေရာင္းခ်ေနတ့ဲ အစားအစာအခ်ိဳ႕ကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ႕ရာ လက္ဖက္မွာ ေအာ္ရာမင္အို၊ စိမ္းစားငပိမွာ ႐ုိတမင္ဘီနဲ႕ ကြမ္းသီးျခမ္းေတြမွာ ဆုီဒီယမ္ဟုိက္ဒ႐ုိဆာလဖိတ္ဓာတ္ေတြ ေတြရွိခ့ဲတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

အစားအေသာက္နဲ႔ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) က ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးရာမွာ လူသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္တ့ဲ လက္ဖက္၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႕၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ၀က္အူေခ်ာင္း၊ မုန္႔တီဖတ္၊ ယုိမ်ိဳးစုံ၊ ဆီတုိ႕ဟူး၊ လက္လုပ္ခ်ဥ္နဲ႔ စားသုံးဆီေတြအပါအ၀င္ အစားအစာ (၁၄)မ်ိဳးေက်ာ္ကုိ ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခ့ဲတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ စစ္ေဆးရာမွာေတြ႕ရွိတ့ဲ စားသုံးရန္မသင့္တ့ဲ အစားအစာေတြကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမွာျဖစ္ျပီး ေရာင္းခ်တ့ဲေစ်းဆုိင္ေတြကုိလည္း သတိေပးကာ တာ၀န္ရွိသူေတြကတစ္ဆင့္ သိမ္းဆည္းသြားမွာ ျဖစ္ကာ ထပ္မံေရာင္းခ်ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အခုလုိ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးတာကုိ ေနျပည္ေတာ္က ေစ်းေတြမွာ အပတ္စဥ္ အလွည့္က်စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး အစားအစာေတြအျပင္ ေဆးဆုိင္ေတြကုိပါစစ္ေဆးကာ စပ္ေဆးေရာင္းတာေတြ၊ ရက္လြန္ေဆး ေရာင္းတာေတြနဲ႔တားျမစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်တာေတြကုိ အဓိကထားစစ္ေဆးသြားမယ္လို႕ သိရပါ တယ္။

 

 

Related News