အမ်ဳိးသားေသြးဌာနအတြင္း ေသြးလွဴဒါန္းတဲ့အခါ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရတာေၾကာင့္ ေသြး လွဴဒါန္းသူေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ခံအားနဲ႔ ေသြးအတြင္းေရာဂါပိုးကင္းစင္မႈတို႔ကို သိရွိသင့္တယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသားေသြးဌာနကေျပာပါတယ္။   ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေသြးရရွိႏႈန္းနဲ႔ ေသြးလိုအပ္မႈႏႈန္းကြာျခားေနတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ေသြးဌာနမွာ ေသြးလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္နဲ႔ အသက္(၂၄)ႏွစ္ အတြင္းက လူငယ္ေတြရဲ႕ ေသြးလွဴဒါန္းမႈႏႈန္းက ပိုမ်ားေနၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အစပိုင္း မွာေတာ့ ေသြးလွဴဒါန္းမႈက (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေသြးလွဴေနႀကေပမဲ့ ေသြးအလွဴရွင္(၁)ေထာင္မွာ (၅)ေယာက္ဟာ HIV ပိုး၊ B ပိုး၊ C ပိုးနဲ႔ ကာလသားေရာဂါစတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကိုေတြ႕ရွိေနရတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။အမ်ဳိးသားေသြးဌာနအေနနဲ႔ ေသြးလွဴဒါန္းသူရဲ႕ ေသြးအတြင္းေရာဂါကို ေရာဂါအမ်ဳိးအစား အလုိက္(၁၁)ရက္ မွ ရက္(၃၀)အတြင္းရွာေဖြသိရွိိရတာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ မည္သည့္ ေသြးအတြင္းေရာဂါကိုမဆို (၁၁)ရက္အတြင္း ရွာေဖြႏိုင္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေသြးသြင္းကုသမႈေကာင္းမြန္လာတာေၾကာင့္ ေသြးလိုအပ္ခ်က္ရွိလာမွ လွဴဒါန္းမယ္ဆိုရင္ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ေသြးလွဴဒါန္းသူေတြအေနနဲ႔ ေသြးမလွဴခင္ ေရာဂါပိုးရွိမရွိစစ္ေဆးၿပီးမွသာ လွဴဒါန္းသင့္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ 

 

 

Related News