ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြကုိ အဓိကထားဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၇ -၂၀၂၁) စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ အသိေပးျခင္း အခမ္းအနားကို မတ္လ (၃၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတ့ဲ MICC-2  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏုိင္ငံတြင္းက ျပည္သူလူထုရဲ႕(၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္တာလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ဆုိပါတယ္။ 

 ျပည္တြင္းက လက္ရွိက်န္းမာေရးစနစ္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ဆုိထားတ့ဲဒီစီမံကိန္းမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လူတုိင္းလက္လွမ္းမွီတ့ဲ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ရန္နဲ႔ ၂၀၂၀ ေရာက္ရင္ အေျခခံက်ေသာမရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာနဲ႔ ရယူႏုိင္ဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ယခု (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အသုံးစရိတ္အေနနဲ႔ ေငြက်ပ္ (၁၀၇၆)ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီထဲကမွ ေ၀းလံတ့ဲ ေနရာေတြက ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ ခန္႔အပ္တာေတြ ေဆး၀ါးနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးပစၥည္း၀ယ္တာေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။က်န္မာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သုံးစြဲမယ့္ေငြေတြကုိေတာ႔ အစိုးရက (၇၇)ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပည္ပကပ့့ံပုိးေငြ (၂၃) ရာခုိင္ႏႈန္းသုံးစြဲသြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News