ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ေနမႈအေျခအေနနဲ႔ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ပမာဏေတြကုိ တုိင္းတာႏုိင္တဲ့  Myocardial Prefusion Scan စက္ကို အာရွေတာ္၀င္ေဆးရံုမွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔တပ္ဆင္လိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႕ ဧၿပီလ(၂) ရက္ေန႔က Melia Hotel  မွာျပဳလုပ္တဲ႔ ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ပဲြမွသိရပါတယ္။

အဆိုပါစက္ဟာ ႏွလံုးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ေရာဂါေ၀ဒနာသည္ေတြအတြက္ ႏွလံုးၾကြက္သား ေသြးရရွိမႈအေျခအေနေတြကုိ တိတိက်က်စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွလံုးၾကြက္သား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ ရည္ကုိဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ ရွင္သန္ႏုိင္ေသးတဲ့ ႏွလံုးတစ္ရႈးနဲ႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ႏွလံုးတစ္ရႈးေတြကိုခြဲျခားေပးျခင္း စတာေတြကုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ံုအေနနဲ႔ Myocardial Prefusion Scan စက္ကုိ အသံုးျပဳဖို႔လုိအပ္တဲ့ လူနာေတြကုိသာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမွာျဖစ္ျပီး လူနာအေရအတြက္ (၃၀)၀န္းက်င္နဲ႔ လစဥ္ တစ္လ တစ္ၾကိမ္သာ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ Myocardial Prefusion Scan  စက္အသံုးျပဳမယ့္ လူနာေတြအတြက္ တခါစက္အသံုးျပဳခ (ႏွစ္သိန္း၇ေသာင္း) က်ပ္ကုန္က်မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

Related News