သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ဧၿပီလ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း(ရန္ကုန္)နဲ႔ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခၾဲ့ကၿပီး ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး (၅၀၀)နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးခဲ့ပါက ကေလးေတြကို လူအမ်ားၾကား သြားလာရဲေအာင္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို သူတို႔နားလည္လာေအာင္ စိတ္ရွည္စြာသင္ၾကားေပး သင့္တယ္လို႔ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးတစ္ဦးရဲ႕  မိခင္က ေျပာပါတယ္။တစ္ကမၻာလံုးမွာ ေအာ္တစ္ဇင္ေန႔ျပဳလုပ္တာ ၁၀ ႏွစ္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ေန႔ျပဳလုပ္ေပးတာ အခုအႀကိမ္နဲ႔ဆိုရင္ ၇ ႀကိမ္ရွိေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News