ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ စားေသာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ဟန္ခ်က္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ အစားအေသာက္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ The Lake Garden Hotel မွာ ဧျပီလ(၆)ရက္ကေန (၇)ရက္အထိ (၂)ရက္ၾကာက်င္းပၿပဳလုပ္ေနတာပါ။ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္တြင္းကုိတင္သြင္း၊ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဳးေနတဲ႔ အစားအေသာက္ေတြကုိ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ အရည္အေသြးျပည္႔မွီေရးအတြက္ ဌာနဆုိင္ရာေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မူေတြကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ျပီးျပည္ပနုိင္ငံေတြက တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ႔ အစားအေသာက္ေတြကုိထိေရာက္စြာ အေရးယူနုိင္ေရးတုိ႔လည္း ေဆြးေႏြးက်မွာ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) အေနနဲ႔ လက္ရွိ ေရြလ်ား ဓာတ္ခြဲခန္းပါ ကားေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ေစ်းေတြက အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးေတြကုိ အႏၱရာယ္ကင္းေစဖုိ႔ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနဦးေဆာင္က်င္းပတာျဖစ္ျပီး ကုန္သြယ္ေရးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဳေရးနွင္႔ ကုသေရးဦးစီးဌာနေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာစားသုံးသူမ်ား သမဂၢတုိ႔က တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ လ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News