ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာနဲ႔ ကုန္တုိက္ေတြကုိ ေရြလ်ားဓာတ္ခြဲခန္းပါယာဥ္နဲ႔ လုိက္လံစစ္ေဆးတာေတြကုိ ယခုတစ္ပတ္မွစတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွသိရပါတယ္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာနဲ႔ကုန္တုိက္ေတြမွာရွိတဲ႔ အလွကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ေဆး၀ါးနဲ႕အစားအေသာက္ေတြကုိ သႀကၤန္မတုိင္ခင္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ျပီး ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၫိွႏႈိင္းကာ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔အေနနဲ႔ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြကုိပါ ထပ္မံစစ္ေဆးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္းပါယာဥ္နဲ႔ စစ္ေဆးျခင္းကိုပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ မတ္လ၂၉ရက္က စတင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႔နယ္(၈)ခုက အဆင္ျမင့္ေစ်းေတြမွာ ေရွာင္တစ္ခင္လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းအတြင္းေရာင္းခ်ေနတ့ဲ လူသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္တ့ဲ လက္ဖက္၊င႐ုတ္သီးမႈန္႕၊ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ၀က္အူေခ်ာင္း၊ မုန္႔တီဖတ္၊ ယုိမ်ိဳးစုံ၊ ဆီတုိ႕ဟူး၊ လက္လုပ္ခ်ဥ္နဲ႔ စားသုံးဆီေတြအပါအ၀င္ အစားအစာ (၁၄)မ်ိဳးေက်ာ္ကုိ ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခဲ႔ကာ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတ့ဲ ကေလးအစားအစာမုန္႔နဲ႔ ေဆး၀ါးေတြကုိပါ စစ္ေဆးခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အခုလုိ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္းပါယာဥ္ေတြနဲ႔ စစ္ေဆးတာေတြကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႔ေတြအပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႔ေတြကုိပါစစ္ေဆးနုိင္ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News