အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေန႔အပူခ်ိန္တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအၾကား အပူရွပ္တာအပါအ၀င္ အေရျပားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ျပးီ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 

 

Related News