က်န္းမာေရးႏွင့္အာကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို  ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အထူးသျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ ကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၀၅)နဲ႔အညီ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ(၁၀)ဦး၊ ေသဆုံးလူနာတစ္ဦးရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ(၂)ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံသစ္ႀကီးတြင္ လူနာတစ္ဦး တို႔သည္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) 2009) ျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း တက္ေရာက္ကုသခဲ့ၿပီး လုိအပ္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ခံယူလ်က္ရွိပါ သည္။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) 2009)  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ဇူလုိင္(၂၄)ရက္က ေနျပည္ေတာ္က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအစည္းအေ၀းခန္းမမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဦးေဆာင္ျပီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လတ္တေလာရာသီတုပ္ေကြးျဖစ္ပြားေနသူမ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ တုပ္ေကြးဆန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျဖစ္ပြားမႈ၊ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ျဖစ္ပြားမႈ စသည္တို႔အား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ေရာဂါျဖစ္ပြား ကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆး႐ုံႀကီးမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြင္း ယခုထက္ပိုမိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း သတင္းမွန္ရရွိေရးနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔မႈ မရွိေစေရးအတြက္ မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရာဂါကုသမႈတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔အညီ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕သို႔လည္း သတင္းေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လိုအပ္မည့္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားလည္း အရံအသင့္ရွိပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ www.mohs.gov.mm  ႏွင့္ Myanmar CDC ၏  Facebook စာမ်က္ႏွာမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားသည္ဟု သံသယရွိပါက ႏွာေခါင္းတို႔ဖက္အား အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနသို႔ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ ရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

Related News