ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားအသင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ကမာၻ႕မိခင္နို႔တိုက္ေကၽြးေရး ရက္သတ္ၱပတ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္က ရန္ကုန္သူျပဳတကၠသိုလ္(ပင္မ) ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ ပထမအပတ္တိုင္းကို ကမာၻ႕မိခင္နို႕တိုက္ေကၽြးေရးရက္သတၱပတ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း အခုလို မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ပညာေရးေဟာေျပာပြဲေတြကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွာ မိခင္နို႔ကိုစနစ္တက် တိုက္ေကၽြးရတဲ့အေျခအေန၊ မိခင္နို႔တိုက္ေကၽြးရတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူး၊ မိခင္နို႔ရဲ႕ေရာဂါကာကြယ္ပံုစတာေတြကို ကေလးမိခင္ေတြနားလည္ေအာင္ေဟာေျပာသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႕မိခင္ႏို႕တိုက္ေကၽြးေရးရက္သတၱပတ္အခမ္းအနားမွာ ကေလးမိခင္ေတြအတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေဟာေျပာခ်က္ေတြကိုနားေထာင္ထားတဲ့ ကေလးမိခင္ေတြကို မိခင္ႏို႕တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းျပန္လည္ေမးျမန္းၿပီး ဂုဏ္ျပဳဆုေပးသြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြလည္းျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။အခုလို ဆုေပးတဲ့အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရတာကေတာ့ မိခင္ႏို႕တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲပတ္သက္တဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ကေလးမိခင္ေတြအေနနဲ႕ လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ျပၿပီး စိတ္၀င္တစားျပန္လည္ ေျပာဆိုနိုင္တဲ့ သူေတြကို ဆုေပးဖို႕စီစဥ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News