အစားအေသာက္နွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ ့ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ ေစ်းကြက္ေတြထဲမွာ ပဲေသြးေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ ့ပင္ရင္းဒိုင္ေတြကို လိုက္လံစစ္ေဆးရာမွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေနမႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနျပီး ပဲျပားနဲ ့မုန္ ့ဖတ္ေတြမွာေတာ့ ေဖာ္မလင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။အစားအေသာက္နွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ရန္ကုန္ဌာနခြဲ အေနနဲ႕ ေစ်းကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်ေနတဲ႕ ပဲေသြး၊ ပဲျပား၊ မုန့္ဖတ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပင္ရင္းဒိုင္ေတြကို လုိက္လံစစ္ေဆးရာမွာ ေဖာ္မလင္အသံုးျပဳမႈ အမ်ားအျပား စစ္ေဆးေတြ ့ရိွခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။FDA  က လိုက္လံစစ္ေဆးရာမွာ ေမလကစျပီး ပဲေသြး၊ ပဲျပား၊ မုန္႕ဖတ္စတာေတြမွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေနမႈဟာမ်ားျပားေနတာေတြကို ေတြ ့ရိွရတာေႀကာင္႕ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတဲ့ အဓိက ပင္ရင္းဒုိင္ေတြကို ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
FDA  က ေစ်းကြက္ထဲေတြမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ ့ပဲေသြး၊ ပဲျပား၊ မုန္ ့ဖတ္နဲ႕ အစားအေသာက္ေတြထဲမွာ  ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေနမႈကို စစ္ေဆးေနတဲ႕အျပင္ တျခားအစားအစာ ေတြထဲမွာလည္း ဆိုးေဆးပါ၀င္ေနေတြကို ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့အေပၚ  စားသံုးသူေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရိွမွာျဖစ္တယ္လို  ေျပာပါတယ္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) အေနနဲ႕လည္း ပဲေသြး၊ပဲျပား၊မုန္႕ဖတ္ ထုတ္လုပ္တဲ ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ေဖာ္မလင္ မပါ၀င္ေစဖို ့သတိေပးထားေပမဲ႔ FDA က စစ္ေဆးလို ့ထပ္မံေတြ ့ရိွခဲ့ရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News